fbpx

Kurumsal

İsmailağa ve İlim Merkezi Hakkında

Âlimler, peygamberlik müessesesinin hitâma erişini müteakip cehâlet ve karanlıklara gark olma, ebedî hüsran yoluna sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış insanlığın, hidâyetle buluşmalarına vasıta elçiler olma niteliğini taşımak ve onlara rehberlik etmek bakımından peygamberlerin varisi konumundadırlar. Bu konumlarıyla, âlemlerin Rabbinin, kullarına merhametinin de birer tecellisidirler. 

İsmailağa Câmiası, teşkilatları ve faaliyetleriyle birlikte, Allâh’ın (Celle Celâluhû) kullarına merhametinin bir nişânesi olan Mahmud Ustaosmanoğlu (Kuddise Sirruhû) Hazretleri etrafında bir araya gelmiş gönül erlerinden oluşan büyük bir irşâd ve hizmet topluluğudur. İsmâilağa Câmiası olarak gayemiz, insanoğlunun her daim süregiden huzur arayışında İslâm’ın ışığını insanlığa Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin rehberliğinde en parlak ve en canlı hâliyle sunabilmektir.

İlim Merkezi olarak bizler de temsilciliğini sürdürdüğümüz câmiamızla aynı gaye ile hareket etmekteyiz.

Temsilciliğimizin Oluşumu

İsmailağa Câmiamız ismini, merkezi olan İsmailağa Camii’nden almaktadır. İsmailağa Temsilciliği olarak kurduğumuz Başakşehir İlim ve İrfan Derneğimiz 2013 tarihinde Başakşehir’de faaliyetine başlamış, seneler içerisinde Başakşehir geneline genişleyen şubeleri ile hizmete devam etmektedir.

Faaliyetlerimiz

İlim Merkezi olarak faaliyetlerimiz ilmî ve dinî alanda yoğunlaşmaktadır. İlim talebeleri yetiştirme, eğitim dönemlerinde okul sonrası dinî eğitimler, yaz döneminde yaz Kur’ân kursları ve halka açık dini eğitimlerimiz başlıca faaliyetlerimizi oluşturmaktadır.

Türkiye’ye örnek teşkil edecek seviyede yetiştirilmiş hoca ve gönüllülerimizin yanı sıra, kuvvetimiz mukabilinde idame ettirdiğimiz talebe kadrosuyla birlikte, Allâh’ın (Celle Celâluhû) rızâsına uygun İslâmî bir hayat için yürütülen çalışmalar kesintisiz devam etmektedir.

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinizin: ‘’Yeryüzündeki kum taneleri adedince hocaya ihtiyaç var! Her mahalleye bir erkek bir de kız medresesi açılsın. Erkekleri erkek, kızları da hanım hocalar okutmak kay­dıyla, yediden yetmişe herkes dînîni bu medreselerde öğrensin!’’ şeklinde ifade buyurdukları bu yüksek gayeye erişme adına başlatılmış olan seferberliğimiz, ilk günkü ciddiyet ve kararlılıkla bugünlere taşınmış olup, yarınla­ra ulaştırılma adına, kararlılık ve azimle sürdürül­mektedir. Yakînen biliyor ve inanıyoruz ki; Allâh Te‘âlâ kimseye muhtaç değildir. Bilâkis bizler O’na muhtacız. Bu muhtaçlığımız ancak O’nun yolunda sarf edece­ğimiz gayretleri gerektirir.

Rabbimiz, gayretlerimizi rızasına muvafık kılsın ve bu zorlu yolda mücadele eden kardeşlerimize kolaylıklar ih­sân eylesin. Âmîn.

SOHBET VE FALİYETLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN FORMU DOLDURUP ABONE OLUN

[forminator_form id="20022"]