fbpx

Hakkımızda

İlim Merkezi ve İsmailağa Hakkında

Âlimler, peygamberlik müessesesinin hitâma erişini müteakip cehâlet ve karanlıklara gark olma, ebedî hüsran yoluna sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış insanlığın, hidâyetle buluşmalarına vasıta elçiler olma niteliğini taşımak ve onlara rehberlik etmek bakımından peygamberlerin varisi konumundadırlar. Bu konumlarıyla, âlemlerin Rabbinin, kullarına merhametinin de birer tecellisidirler. 

İsmailağa Câmiası, Allâh’ın (Celle Celâluhû) kullarına merhametinin bir nişânesi olan Mahmud Ustaosmanoğlu (Kuddise Sirruhû) Hazretleri etrafında bir araya gelmiş gönül erlerinden oluşan büyük bir irşâd ve hizmet topluluğudur. İsmâilağa Câmiasının bir  parçası olarak İlim Merkezi adına gayemiz, insanoğlunun her daim süregiden huzur arayışında İslâm’ın ışığını insanlığa Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin rehberliğinde en parlak ve en canlı hâliyle sunabilmektir.

İlim Merkezi’nin Oluşumu

İsmailağa Câmiamız ismini, merkezi olan İsmailağa Camii’nden almaktadır. İsmailağa Temsilciliği olarak kurduğumuz Başakşehir İlim ve İrfan Derneği 2013 tarihinde Başakşehir’de faaliyetine başlamıştır. İlim Merkezi, seneler içerisinde Başakşehir geneline genişleyen şubeleri ile hizmete etmektedir.

Faaliyetlerimiz

İlim Merkezi olarak faaliyetlerimiz ilmî ve dinî alanda yoğunlaşmaktadır. İlim talebesi yetiştirme, eğitim dönemlerinde okul sonrası dinî eğitimler, yaz döneminde yaz Kur’ân kursları ve halka açık dini eğitimlerimiz başlıca faaliyetlerimizdendir.

Türkiye’ye örnek teşkil edecek seviyede yetiştirilmiş hoca ve gönüllülerimizin yanı sıra, kuvvetimiz mukabilinde idame ettirdiğimiz talebe kadrosuyla birlikte, Allâh’ın (Celle Celâluhû) rızâsına uygun İslâmî bir hayat için yürütülen çalışmalar kesintisiz devam etmektedir.

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinizin: ‘’Yeryüzündeki kum taneleri adedince hocaya ihtiyaç var! Her mahalleye bir erkek bir de kız medresesi açılsın. Erkekleri erkek, kızları da hanım hocalar okutmak kay­dıyla, yediden yetmişe herkes dînîni bu medreselerde öğrensin!’’ şeklinde ifade buyurdukları bu yüksek gayeye erişme adına başlatılmış olan seferberliğimiz, ilk günkü ciddiyet ve kararlılıkla bugünlere taşınmış olup, yarınla­ra ulaştırılma adına, kararlılık ve azimle sürdürül­mektedir. Yakînen biliyor ve inanıyoruz ki; Allâh Te‘âlâ kimseye muhtaç değildir. Bilâkis bizler O’na muhtacız. Bu muhtaçlığımız ancak O’nun yolunda sarf edece­ğimiz gayretleri gerektirir.

Rabbimiz, gayretlerimizi rızasına muvafık kılsın ve bu zorlu yolda mücadele eden kardeşlerimize kolaylıklar ih­sân eylesin. Âmîn.

Bu Dîn-i Mübîn-i İslâm’ı muhafaza etmek ve yaymak için seferber olmalıyız, bu kadar çalışmak yetmez. Bu vazifeyi neyden evvel yapmalıyız? Allah’tan başka kimsenin çeviremeyeceği o gün gelmezden evvel.”

SOHBET VE FALİYETLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN FORMU DOLDURUP ABONE OLUN

[forminator_form id="20022"]