Hafızlık Bursu Bağışı

700,00

Hafızlık Bursu Bağışı 5 medresemizdeki talebelerimiz için geçerlidir. Bir yatılı hafızlık medresesi talebesinin aylık eğitim maliyetini karşılamak için 15 kişiden burs alması gerekiyor. Bağış öncesi ve sonrası bilgi almak için bizlere 0553 510 80777 numaralı hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Açıklama

Hafızlık bursu ile hafızlık eğitimi alan talebelerin eğitim giderlerine destek olabilirsiniz. Bağışınızı hafızlık talebelerinin eğitim giderlerine katkı amacıyla değerlendiriyoruz. Bir hafızlık talebesinin aylık eğitim maliyetini karşılamak için  10 ila 15 kişiden burs alması gerekiyor. Yatılı hafızlık medresesi veya gündüzcü hafızlık medresesinde okumasına göre bu maliyet değişiyor. Hafızlık maliyetinin büyük kısmı hayırseverler tarafından karşılanıyor. Hafızlık eğitimi süreçleri hazırlık ve hafızlık şeklindedir. Bir hafız bu süreçleri genellikle 3 ila 5 senede tamamlar. İlim Merkezi olarak 2013 senedinden bu yana hafız yetiştiriyoruz. Bağışlarınızı dilerseniz İlim Merkezi Hesap Numaralarımız üzerinden de gönderebilirsiniz.

Hafızlık Bursu Nedir?

Hafızlık bursu, bir hafızın yetişmesi için gereken maddi masraflarının karşılanmasına verilen destektir. Eğitim bursu genellikle, bir hafızın yetişme maliyetinin çok altında bir katkı bağışı olarak toplanır. Hafızın eğitim süresi boyunca çoğu zaman 10-15 kişinin bursuna ihtiyacı vardır. Bağışlarınızı, hafızlık talebesinin eğitim giderleri için kullanıyoruz. Bunlar barınma, kahvaltı, yemek, harçlık, çeşitli etkinlikler, hediyeler ve ödüller, belgeler ve sertifikalar gib giderlerdir. Ayrıca eğitime konu olan işletme bazındaki idari giderler de bu çerçevede sayılabilir.

Hızlı Bağış – Hafızlık Bursu Bağışı

1 Ay Hafızlık Bursu 3 Ay Hafızlık Bursu 6 Ay Hafızlık Bursu 1 Yıl Hafızlık Bursu

Hafız Yetiştirmek için Neden İlim Merkezi?

Hafız yetiştirme ve İslami ilim dallarındaki 16 yıllık tecrübemizi 2013 yılından bu yana İlim Merkezi çatısı altında sürdürüyoruz. Bu büyük tecrübe, aynı zamanda öncesinde de büyük bir eğitim geçmişi barındırıyor. Başarıyla geçen yıllar, İlim Merkezi’nde yılda 2.000’i aşan talebe istatistiğine ulaştı. Bu rakam her sene artarak 2023 senesinde gerçekleşen yıllık rakamdır. Hafız yetiştirme, Arapça ve İslâmi İlimler, okul sonrası Kur’ân eğitimi, akşam medresesi ile yetişkinlere eğitim ve sıbyan mektebi ile İlim Merkezi 7’den 77’ye ilim eğitimi sağlayan bir merkezdir.

İlim Merkezinde bağışlarınız yalnızca tahsis edilen alanda kullanılır. Her bir hafızlık bursu bağışını, bir hafızlık talebesine bağlıyoruz. Talebelerimizin aldığı bursları takip ediyor ve azami sınıra geldiğinde yeni bağışı diğer talebeye kaydediyoruz. Bir talebenin alabileceği burs adedini, her sene 2 sefer hesaplanan maliyet tutarlarına göre belirliyoruz. Medreselerimizden dersler ve etkinliklere dair görselleri belirli aralıklarla burs veren hayırseverlerimizle paylaşıyoruz.

Talebelerimizin akla yatkın olmak üzere en iyi şartlarda eğitim görmesi için çabalıyoruz. Sosyal etkinlikler, spor, kültürel faaliyetler, dengeli beslenme gibi sağlıklı bir hayata nizam veren unsurları öne çıkarıyoruz. Bu düşünce çerçevesinde, talebelerimize imkanlarımız dahilindeki tüm faydaları sağlıyoruz. Daha fazla detay için bizleri arayabilirsiniz.

Hafızlık Bursu Sağlamanın Önemi

Hafızlık bursu, bir hafızın yetişmesi için en önemli destek noktalarındandır. Medreseler genellikle zorunlu eğitim ücretleri olmayan, bağış yoluyla elde edilen gelirlerle yaşayan kurumlardır. Toplum içindeki birlik ve kenetlenmeyi kuvvetlendiren İslâmî örgünün inşâsına örnek olan bu yapı bağışlarla ayakta kalır. Bir hafız yetişmesine katkı sağlayan kişinin, “hayra vesile olan onu yapan gibidir” (Tirmizî) hadis-i şerifinin müjdesine kavuştuğunu umuyoruz.

Hafız Nedir, Hafızlık Nedir, Ne Demektir?

Muhafaza eden, saklayan, koruyan, ezberleyen mânâlarına gelen Hafız, hıfz kelime kökünden türemiş olan bir sıfattır. Örfte ve güncel hayatta kullanım olarak hafız, Kur’ân’ı ezberleyen kişi anlamında kullanılmaktadır. Hafızlık ise bu işi yapmaya verilen isimdir. Kur’ân’ı bütünüyle ezberlemeye hafızlık, ezberleyen kişiye ise hafız denir.

Kimler Hafız Olabilir?

Hafızlık eğitimini tamamlarsanız siz de hafız olabilirsiniz. Hafızlık hem kişinin kendisi, hem ailesi, hem hocası için sabır gerektiren çok kıymetli bir sürecin sonunda tamamlanır.  Bir hafız, eğitimi boyunca 1 ila 2 sene yüzüne okuma yapılan hazırlık sürecini tamamlar. Ardından genellikle 3 seneyi aşmayan ezberleme süreci gerçekleşir. Böylelikle bir hafızın yetişme süresi 3 ila 5 seneyi bulabilir. Hafızlık eğitimi için en verimli zamanlar çocukluk yaşlarıdır. Ancak ileri yaşlarda da hafızlık yapan çok kimse bulunmaktadır.

Hafızlık Medresesi

Hafızlık medreseleri, kız hafızlık medresesi ve erkek hafızlık medresesi olarak ayrı ayrı tedris edilen, hafızlık eğitimi süreçlerini içeren eğitim kuruluşlarıdır. Bu medreselerde, eğitim alan kişilerin hafızlık eğitimi dışında temel dinî bilgileri kazandığı uygulamalı eğitimler verilir. Talebeler burada dinin emir ve yasaklarını uygulamalı olarak öğrenirken, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle eğitim sürecinin kolaylaştırılması sağlanır.

Hafızlık ile ilgili diğer yazılarımıza web sitemizde hafız araması yaparak ulaşabilirsiniz.