Talebe Yemeği Bağışı

Önerilen tutar, 1 hafızlık sınıfının 1 günlük öğünleri ortalama maliyetidir. Asgari tutar ise 1 talebenin 1 günlük öğünlerinin karşılığıdır.

Önerilen: 1.850,00

Asgari Bağış Tutarı: 185,00

Açıklama

Talebe yemeği destek bağışı ile sağladığınız katkı, talebelerin yemekleri için kullanılacaktır. Hafızlık ve Arapça eğitimi alan kız-erkek talebelerimize ikram edilen yemeklerin hazırlanmasında pay sahibi olabilirsiniz. Bağışlarınız talebelere güç-kuvvet oluyor.

Talebe Yemeği, İftarı Vermek

“İslâm’da en hayırlı amel yemek yedirmen ve tanıdığın (tanımadığın) herkese selâm vermendir”
Buhârî, Îmân 6, 20; Müslim, Îmân 63.

Enes İbn Malik Hazretleri (radıyallahu anh) buyurdu:

Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم zamanında iki kardeş vardı. Kardeşlerden biri Peygamber Efendimizin صلى الله عليه وسلم yanına gelir ondan istifade ederdi (sohbetinde bulunur, ilim öğrenerek vakit geçirirdi), diğeri ise iaşe için çalışır, zanaat ile meşgul olurdu. Zanaat ile meşgul olan kardeş Peygamber Efendimize صلى الله عليه وسلم gelerek sohbetine gelen kardeşini (Peygamber Efendimizin صلى الله عليه وسلم sohbetine ve ilim meclisine devam ettiği için çalışmamasını ve kendi kazancından kardeşinin yemesini) şikayet etti. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم buyurdu ki: “Umulur ki sen onun vesilesi ile rızıklanıyorsundur.” (Sünen-i Tirmizi Kitab-Zühd 85)

Eğer bir kimse, ilim yolunda olan talebelere yemek yedirir yahut yardımda bulunursa Allah da جل جلاله onun bu ameline karşılık bu kişiyi rızıklandırır. Rızkına ve kazancına bereket yağdırır. İlim ehlinin rızkın bereketine vesile olduğuna, talebe yedirmek ve sahip çıkmanın lüzumuna işaret ettiği gibi, ümmetin ilim ehlini dünyevi bir meşguliyet ve gaile ile muhatap kılmamakla yükümlü olduğuna işaret eder. Geleceğimizin emanetçisi talebelerimize sağlıklı ve temiz yemek ulaşımını temin etmek onların değil bizlerin sorumluluğundadır.

Talebeleri Doyurmak

Eski zaman oldu ki; adamın biri tatlı satar ancak ilim talebelerini gördüğünde onlara ücretsiz yedirirmiş. Sormuşlar kendisine “neden talebelere bu ikramın” diye. Demiş ki “ben bir büyüğümüzden duydum ki; kim ilim talebelerine destek verir, bir ihtiyacını görür ise onun ya oğlu ya torunu bundan dolayı alim olur. İstedim ki soyumuzdan bir alim çıksın. Buna mazhar olayım.”

İşte bu adam Hanefi ulemasının en büyük fakihlerinden biri olan “El-Hidaye” adlı eserin sahibi İmam Mergınani’nin babasıdır. Sizleri de buna mazhar olmaya, medresede ilim tahsil eden öğrencilere yemek vermeye ve bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Buna gücü yetmeyen yada daha çok kişiyi bu sevaba ortak etmeye niyet edenler paylaşarak, öğrenci yemeği destek talebimizi duyurarak çevrenizi teşvik edebilirsiniz.

İlim Talebesi Olmanın Kıymeti

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (Kuddise Sirruhû) bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar)

“Her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“

İlim Öğrenmenin Büyüklüğü

Rabbani ve müstağni bir alim, ümmetin ve milletin faydası için sıfırdan bir komutan, bir doktor, bir mühendis ve devlet idarecisi yetiştirebilir. Ancak bunların tamamı bir araya gelse, sahip oldukları ile ümmeti irşad ve talim edecek bir alimi yetiştirmeye güç yetiremez. Bu sebepledir ki İslâmi hassasiyetle yetiştirdiğimiz, medresemizde bulunan öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarının tedariği için veren ve alan elin kenetlendiği bu hizmetlerde sizlerin desteğine talibiz. Bu hayra ortak olmanızı istiyoruz. Bu yolu birlikte yürüyerek medresemizde ilim tahsil eden talebelerimizin yemek ihtiyacını birlikte sırtlanalım. Terbiyeli ve ahlaklı öncü bir kuşağın yetişmesi için gayret birliği yapalım. Bir hoca yetişip istikametini muhafaza ettiğinde ömrü boyunca sayısız insanın eğitim ve hidayet bulmasında önemli bir rol üstlenmiş oluyor. Bu hocanın yetişmesinde katkı sağlayan insanların ise; hocanın dokunduğu ve eğitim verdiği her talebede hissesi daim oluyor. Vefat etsede defteri açık kalıyor.

Sizler de medresemizde talebele yemeği, iftarı veya sahur bedelini karşılayarak hayatlarının en güzel çağlarını ilim yoluna adayan kıymetli yavrularımıza destek olabilirsiniz. “Bir hayra vesile olan onu yapan gibidir” buyuruyor Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم. İlim Merkezimize eğitim almaya gelen talebe kardeşlerimizin günlük yemek ihtiyaçlarının temini için kıymetli yardım ve desteklerinizi bekliyoruz.