fbpx

Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikası, Şartlar ve Taahhüt

Gizlilik, kullanım şartları ve taahhüt içeren bu sayfada öncelikle taraf olarak Biz Kimiz başlığına yer verelim.

Biz kimiz?

Ünvan: Başakşehir İlim ve İrfan Derneği

Kütük No: 

Adres: Başak Mah. Mevlana Celaleddin Rumi Cd. No:15/B Başakşehir, İstanbul / Türkiye

Fatih VD:

Telefon: 0212 487 1715

Web Adresi: https://ilimmerkezi.com

E-posta Adresi: iletisim@ilimmerkezi.com

E-posta KEP Adresi:

Ayrıca bakınız: Hakkımızda

Gizlilik Politikası, Şartlar ve Taahhüt Metnimiz

1. Başakşehir İlim ve İrfan Derneği, hizmetlerini daha sağlıklı ve hakkaniyetli verebilmek, bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine gerek görüldüğünde ulaşabilmek ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

2. Başakşehir İlim ve İrfan Derneği’ne geçmişte vermiş olduğum, bu formla ilettiğim ve sair yöntemlerle ileride vereceğim, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerimin yukarıda sayılan ve benzeri amaçlarla, tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, İsmailağa Derneği tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlara paylaşılmasına ve benimle kısa mesaj, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçilmesine muvafakat ederim.

3. Aksini yazılı olarak belirtmediğim sürece, verilerimin toplanmasını, yukarıda tanımlanan kapsamda ve sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, işlenmesini, şahsıma her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerimi yazılı olarak bildirmediğim sürece var olan uygulamaya devam edileceğini kabul ederim.

4. Ayrıca kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerimin SİLİNMESİNİ VEYA YOK EDİLMESİNİ isteme haklarım da dâhil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kaynaklı tüm haklarım bakımından bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

SOHBET VE FALİYETLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN FORMU DOLDURUP ABONE OLUN

[forminator_form id="20022"]