fbpx
Fitre Vermek Hakkında Bazı Soruların Cevaplandığı Blog Yazısı
Genel

Fitre Vermek: Yardımlaşmanın İfade Bulduğu Mevsim

Okuma Süresi: Yaklaşık 3 dk.

Fitre vermek için araştırma yapan Müslüman kardeşlerimize yönelik, bir bilgi yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur.” (Bakara 267)

Bu ayet, sadakanın verilmesinin önemini bizlere vurgular.

Fitre: Ramazan’da Bir Sadaka

Fitre Müslümanlar için vacip olan sadaka türlerinden birisidir. Ramazan ayını oruç tutarak tamamlayan ve bayrama erişen kişilerin vermekle yükümlü olduğu bir sadakadır. Bu amel, kişinin temel ihtiyaçlarına yetecek kadar mal varlığına sahip olan her Müslümana vaciptir.

Bu sadaka, zengin Müslümanların maddi durumu elverişli olmayanlara yardım etmek içindir. Böylece ihtiyaç sahipleri bayramı daha huzurlu geçirirler. Ramazan ayı, maddî ve manevî pek çok güzelliği bir arada barındırır. yeryüzünü huzur iklimiyle doldurur. İnsanları daha fazla iyiliğe yönlendiren mübarek bir aydır. Zekât, fıtır sadakası, infak ve sadaka gibi ibadetleri hatırlamak ve yaşatmak için bir vesiledir. Bununla birlikte, insanlar arasında kardeşlik duygusunu çoğaltan on bir ayın en kıymetli zamanlarındandır.

Sadaka-i Fıtır sadece maddi yardım değil, aynı zamanda manevi bir ibadet ve sadakattır.

Allah’ın جل جلاله bizlere bahşettiği maddi veya manevi nimetlerle birlikte bedenimizin zekatı olan fitreyi can sadakasını İlim Merkezi olarak kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Fitrenin miktarı her yıl Diyanet tarafından belirleniyor. Ancak kişinin mali durumuna bağlı olarak arttırılabilir. Fıtır sadakası vermek, bireyin maddi zenginliğini Allah’a şükretme, fakirlere yardım etme ve kendi nefsine karşı bir tezkiyedir.

Sadaka-i fıtrı hepimiz birer imtihan vesilesi olarak görüyor ve muhtaç durumdaki Müslümanlar ile hafızlık ve şer’î ilimler okuyan talebe kardeşlerimizin hayatını bir nebze de olsun kolaylaştırmak için fitre bağışlarınızı alarak yerlerine bizzat teslim ediyoruz.

Fitre – Fıtır Sadakası Kimlere Verilir?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.)

Fıtır Sadakası Kimlere Verilemez?

Hanefî fıkhı, aşağıda sayılanlara fıtır sadakası verilmeyeceğine hükmediyor:
– Ana, baba, büyükanne ve büyükbabalara,
– Oğul, oğulun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
– Eşine,
– Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
– Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, 2/223-228).
– Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre sadaka-i fitir, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğinânî, el-Hidâye, 2/223).

Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fıtır sadakası ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, 1/301).

Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olan fitre için yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

“Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır. “ (Bakara 183-184)

Fitre Ne Zaman Verilir?

İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni barındıran mübarek Ramazan-ı Şerif birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin oluşmasına, insanların manevi duygulara daha fazla yönelmesine vesile oluyor. Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم “Fitrenin Bayram namazına çıkmadan önce verilmesini” emretmiştir. Bayram namazından hemen evvel verilebileceği gibi ihtiyaçlı kimse bulunduğunda daha önce de verilmesi faziletlidir.

İslam, sosyal yardımlaşma ve dayanışma prensiplerini hayata geçmeye önem verir. Aynı yönde, İlim Merkezine yapılan fitre bağışları, ilim talebelerine destek oluyor. Bunun yanı sıra, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye vesile oluyor. İslam’ın öğrenilmesine ve öğretilmesine katkıda bulunan bir araç olmaktadır. Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında fitre bağışlarınızla, talebelerimize sunduğumuz imkanlar İslam’ın öğrenilmesine ve gelecek nesile aktarılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, Maddi durumu çok iyi olmayan talebelerin, İslam ilimlerine devam etmesi için destek oluşturuyor.

Bu bağlamda, fitre bapışı ve İlim Merkezi yapılan diğer bağışlar, hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir öneme sahiptir. Yapılan her bir yardım iyilik kapılarını açan bir anahtardır. Her bir iyilik mutlaka mazlum bir kalbi iyileştirir. Madem böyle, gelin bu Ramazan’da iyiliği paylaşalım, bereketi birlikte yayalım.

Bu Yıl Fitre Ne Kadar?

Bu yıl Ramazan ayından evvel Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen fitre bedeli Fitre Bağışı sayfamızda zikredilmiştir. Dinen zengin kimselerin üzerinde bir borç olan fitre sadakanızı bağışlamayı unutmayınız.

SOHBET VE FALİYETLERDEN HABERDAR OLMAK İÇİN FORMU DOLDURUP ABONE OLUN

[forminator_form id="20022"]