Zekat Bağışı

Tavsiye edilen bağış tutarı gösterilmiş olup, dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz.

Önerilen: 100,00

Açıklama

Zekat bağışı, zekatınızı ilgili alanlarda kullanılmak üzere kolayca bağışlamanız içindir. İlim Merkezi olarak zekat bağışlarınızı ehline ulaştırıyoruz. Bize olan güveniniz için teşekkür ederiz. Bağışlarınızı bu sayfada güvenli ödeme yöntemi ile kolayca yapabileceğiniz gibi Hesap Numaralarımız üzerinden de yapabilirsiniz.

Zekât Nedir başlıklı kısa yazımızı okuyarak zekât hakkındaki bazı temel soruların cevabını bulabilirsiniz.

Zekat Bağışı Nedir?

Bir kimsenin zekatını vermesinde en büyük kolaylık onu bağışlamaktır. Zekat verirken ehlini aramak, doğru kişiyi bulmak büyük önem taşıyor. Rabbimiz bizleri zekat vermeye layık gördüğü zenginliğe ulaştırdığında, tek sorumluluğumuz o zekatı hesaplamaktan ibaret değil. Zekatın verilmesi esnasında nelere dikkat etmeliyiz; bunlara yazımızın ilerleyen bölümlerinde değindik.

Zekat Nedir ve Zekat Vermek Kimlere Farzdır?

Kısaca ifade edebiliriz ki zekat, fakirlerin zenginler üzerindeki hakkıdır. Bu itibarla zekatın, verilmedikçe o zenginliğin şerli tarafı olarak kalacağı ifade edilmiştir. Zekatınızı vermeniz, malınızdaki şerri temizler. İfadelerde fakirlik ile kastedilen dinen fakirliktir. Zenginlikten kasıt ise dinen zenginliktir. Dinen zengin sayılan kişilerin nakit birikimi, ticaret malı, ehil hayvanları, hububat ve mahsul türünden birikimlerinin her birinden, dinen ihtiyaç sahibi sayılan kimselere zekat ödemeleri farz kılınmıştır.

Mevlâ Te‘âlâ zekât ibadetini, dinen zengin sayılan kimseler üzerine farz kılmıştır. Bununla birlikte, zekat emrine uyanların varlığını artıracağını da Bakara sûresinin 110. âyetinde beyân etmiştir. Zekât vesilesiyle, sahip olunan malın eksilmeyeceği, aksine temizlenip bereketlenerek artacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte zekât konusunda hassasiyet gösteren kimseler Kur’ân’da ve hadîs-i şerîflerde methedilmiştir. Bu hususta hassasiyeti olanların cennetin zekât kapısından özel olarak çağrılacağı bildirilmiştir.

Neden Zekatımı İlim Merkezi’ne Vermeliyim?

İlim Merkezi olarak 2013 senesinden bu yana faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İslâmî hükümler ve sizlerin güveni çerçevesinde yürüttüğümüz bu çalışmaların tamamını eğitim faaliyetleri etrafında şekillendiriyoruz. Söz konusu ibadet olunca, kurumlarla yapılan çalışmalarda güven en öne çıkan dikkat noktalarından biri olmaktadır. Bizler, sizlerin duyduğu güveni tamamen şer’î hükümlere olan bağlılığımıza borçluyuz. Zekat bağışı konusunda da bu hassasiyetimizi birinci sırada tutuyoruz. Kuruluşumuzun doğal yapısı ve benimsediğimiz prensipler, bağışçılarımızla aramızda tesis ettiğimiz güçlü bağı da doğal bir netice olarak ortaya çıkarıyor.

Zekat Bağışı Nasıl Hesaplanır?

Zekat bağışını zekat hesabına göre yapmalısınız. Zekatınızı hesapladıktan sonra doğrudan dağıttığınız ve bağışladığınız tutarları kaydederek toplamalısınız. Zekata esas hesaplama birikimdir. Nakit birikimleriniz, artıcı mallarınız (sütünden ve doğurduğundan faydalanılanlar gibi) ve ticaret mallarınız üzerinden zekat hesabı yapmalısınız. Borç verme ve ticaret sebebiyle oluşan alacaklarınız da buna dahil edilecektir. Ticaret malından kasıt, satma niyetiyle bulunan maldır. Peşin veya vadeli olan borçlarınız varsa bu hesaplardan düşerek hesap yapmalısınız.

Kalan tutar nisap miktarına (dinen zenginlik miktarına) ulaşıyorsa bu miktarın oluştuğu tarihi de kaydetmelisiniz. Kaydı hicri takvime göre yapmanız gerekiyor. Kaydedilen tarihin üzerinden 1 hicri sene geçtiğinde tekrar hesap yapmalısınız. Yeniden hesap yaptığınızda halen daha dinen zenginliğinizi muhafaza ediyorsanız, son hesaptaki duruma göre zekat vermeniz farzdır. Bu durumda bahse konu birikimlerin son tutarı üzerinden 1/40 (kırkta bir) oranında zekatını vermelisiniz. Zekat Hesaplama ile ilgili Zekat Nasıl Hesaplanır? videosunu izlemenizi önerebiliriz.

Öşür ise arazi ürünlerinin zekatıdır. Öşürde hesabı 1/10 (onda bir) oranla yapmalısınız. Öşür hesabını yaparken dinen zengin olmanız şartı yoktur. Araziden çıkan ürün az ya da çok olsun, bunun öşürünü ödemeniz gerekir. Hanefi mezhebinde ulemanın ittifakına göre, ürünlerin hasadına kadar yapılan masraflar ve borçlar bu miktardan düşülmeyecektir. Öşürde farklı olan bir durum ise arazinin sulanması ile ilgilidir. Öşür arazisi yağmurlarla sulanıyorsa öşür miktarı 1/10 olacaktır. Ancak sulama arazi sahibinin kendi imkanları ile yapılıyorsa, su arazi sahibi tarafından temin edilip getiriliyorsa öşürde dikkate alınan oran 1/20 (yirmide bir) olur.

Zekat Talebelere ve Hayır Kurumlarına Verilir mi?

Hanefi mezhebine göre zekatın kurumlara verilmesi için zekatın kurum tarafından ehline ulaştırılıyor olması şartı vardır. Dolayısıyla zekatın teslim edileceği kurumun, zekatın dağıtımı ile ilgili şer’î hükümleri bilme ve hassasiyet göstermesi bakımından güvenilir olması gerekir.

Zekat Ne Zaman Verilir?

Yukarıda bahsettiğimiz şekilde hesabını yapıp zekata ehil olduğunu gören kişi en kısa sürede zekatını vermelidir. Zekatınızı yılın her döneminde verebilirsiniz. Ramazân-ı Şerif, sevapların katlanması sebebiyle zekat verirken en çok tercih edilen dönemdir. Ancak ihtiyaç sahiplerinin yılın her döneminde ihtiyaçlılık durumu olduğunu unutmamak gerekir. Doğru kimseye doğru zamanda vereceğiniz destek, diğer zamanlardan daha üstün bir ecrin de oluşmasına sebep olacaktır. Bu itibarla zekat vermek için uzun bir süre Ramazân ayının gelmesini beklemenin de bir vebali olabilecektir. Bu süre zarfında mal temizlenmeyecek, fakirin o birikim üzerindeki hakkı devam edecektir.

Zekat Önceden Verilir mi?

Öncelikle, kişinin her sene zekat ehli olduğunu takip etmesi gerekir. Buun için ilk hesap tarihi dikkate alınarak her sene o tarihte yeniden hesap yapmak icab eder. Bir sefer dini zenginliğiniz oluşmuşsa zekatınızı sene-i devriyesinden evvel vermeye başlayabilirsiniz. Ancak vakti geldiğinde yeniden hesap yapmalı, gerekirse fazladan oluşan kısmı da görerek dağıtmalıdır.